กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 ส.ค. 2565 04:12 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
29 ส.ค. 2565 04:11 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
29 ส.ค. 2565 04:10 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
29 ส.ค. 2565 04:02 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- 2565.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
12 มิ.ย. 2565 20:09 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2565.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
27 พ.ค. 2565 02:50 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-เมษายน-2565.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
19 เม.ย. 2565 19:34 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ
17 เม.ย. 2565 21:24 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ งบทดลอง-ประจำงวดที่1-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
21 มี.ค. 2565 21:13 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
15 มี.ค. 2565 19:59 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf กับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
11 มี.ค. 2565 01:07 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2565.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
2 มี.ค. 2565 19:07 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O20-รายงานสรุปผลการใช้จายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
24 ก.พ. 2565 00:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 274532894_708163883509007_6194872607241223747_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
24 ก.พ. 2565 00:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 274006035_376346133891020_3351862926149854111_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
24 ก.พ. 2565 00:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 273215699_1021830305352412_6476670268833526842_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
24 ก.พ. 2565 00:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 อัปเดต 272198255_966264613992667_3491189311581536484_n.jpg
24 ก.พ. 2565 00:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 272058082_296743399110272_6637860322374330215_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
24 ก.พ. 2565 00:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 259431343_1045680746294962_8414047030913318560_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
24 ก.พ. 2565 00:41 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 สร้าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
24 ก.พ. 2565 00:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 274565915_647113846622009_9039370967209311416_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
24 ก.พ. 2565 00:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 274118259_198587439143812_4957220708900843972_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
24 ก.พ. 2565 00:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 274111391_352087346930197_4674163540114367268_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
24 ก.พ. 2565 00:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 273967276_375799657719024_1440094984443057120_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
24 ก.พ. 2565 00:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 273948012_1295180564309618_6847824145413410506_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
24 ก.พ. 2565 00:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 สร้าง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า