กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ม.ค. 2564 00:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-ธันวาคม-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
8 ธ.ค. 2563 21:30 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
15 พ.ย. 2563 23:06 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-ตุลาคม-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
15 พ.ย. 2563 20:59 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:59 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:58 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:56 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ
15 พ.ย. 2563 20:55 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ
15 พ.ย. 2563 20:54 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ
15 พ.ย. 2563 20:53 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:53 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ salary-logo.jpg กับ หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:52 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ money-report.jpg กับ หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:50 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
2 พ.ย. 2563 23:25 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-ณ-วันที่-30-กันยายน-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
27 ต.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ก.ย.63.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
27 ต.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-สค.63.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
27 ต.ค. 2563 01:44 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ก.ค.63.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
26 ต.ค. 2563 20:33 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
26 ต.ค. 2563 20:33 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-สิงหาคม-2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
26 ต.ค. 2563 20:33 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-กรกฎาคม-2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
15 ต.ค. 2563 23:50 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-กันยายน-2563-หลังปรับปรุงและปิดบัญชี.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
9 ต.ค. 2563 00:02 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-กันยายน-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
15 ก.ย. 2563 20:43 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-สิงหาคม-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
24 ส.ค. 2563 19:11 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
23 ก.ค. 2563 20:28 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกตกลงเป็นหนังสือ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า