กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 มี.ค. 2564 01:28 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มกราคม 2564.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
11 มี.ค. 2564 20:03 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2564.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
9 ก.พ. 2564 20:02 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-มกราคม-2564.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
19 ม.ค. 2564 19:34 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธันวาคม 2564.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
19 ม.ค. 2564 19:34 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤศจิกายน 2564.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
19 ม.ค. 2564 19:34 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ตุลาคม 2564.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
18 ม.ค. 2564 19:01 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O-18 แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf กับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
13 ม.ค. 2564 00:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-ธันวาคม-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
8 ธ.ค. 2563 21:30 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
15 พ.ย. 2563 23:06 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-ตุลาคม-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
15 พ.ย. 2563 20:59 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:59 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:58 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:56 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ
15 พ.ย. 2563 20:55 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ
15 พ.ย. 2563 20:54 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ
15 พ.ย. 2563 20:53 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:53 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ salary-logo.jpg กับ หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:52 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ money-report.jpg กับ หน้าแรก
15 พ.ย. 2563 20:50 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
2 พ.ย. 2563 23:25 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-ณ-วันที่-30-กันยายน-2563.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
27 ต.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ก.ย.63.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
27 ต.ค. 2563 01:45 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-สค.63.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
27 ต.ค. 2563 01:44 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ก.ค.63.pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
26 ต.ค. 2563 20:33 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า