กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ต.ค. 2564 19:32 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4).pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
11 ต.ค. 2564 19:32 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3).pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
22 ก.ย. 2564 00:29 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดิอน-สิงหาคม-2564.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
10 ส.ค. 2564 00:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 229474738_368862108081000_4824192858982818865_n.jpg กับ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
10 ส.ค. 2564 00:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 228932088_268150601371454_9023412871325891182_n.jpg กับ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
10 ส.ค. 2564 00:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 225749802_871330880447584_6525759113999388413_n.jpg กับ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
10 ส.ค. 2564 00:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 225382916_315550080316583_389321601373957866_n.jpg กับ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
10 ส.ค. 2564 00:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 224117165_388764189317841_7197519748565300709_n.jpg กับ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
10 ส.ค. 2564 00:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ 224117165_388764189317841_7197519748565300709_n (1).jpg กับ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
10 ส.ค. 2564 00:27 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 สร้าง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ 2-6 ส_7.ค.jpg กับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ 2-6 ส_6.ค.jpg กับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ 2-6 ส_4.ค.jpg กับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ 2-6 ส_3.ค.jpg กับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ 2-6 ส_2.ค.jpg กับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ 2-6 ส_0.ค.jpg กับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 อัปเดต การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ 2-6 ส.ค.jpg
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 อัปเดต 228704759_2656793371280682_5733093025122401396_n.jpg
9 ส.ค. 2564 23:55 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 สร้าง การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
3 ส.ค. 2564 22:08 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน 2564.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
2 ส.ค. 2564 23:28 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2564.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
27 ก.ค. 2564 03:31 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf กับ ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2564 20:57 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน-ประจำเดือน-มิถุนายน-2564.pdf กับ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
13 ก.ค. 2564 00:36 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564.pdf กับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
13 ก.ค. 2564 00:34 กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5 แนบ O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า