กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ต.ค. 2562 20:45 Orathai Samaikul แนบ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
17 ต.ค. 2562 20:25 Orathai Samaikul แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
17 ต.ค. 2562 20:24 Orathai Samaikul นำออกไฟล์แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2562.pdf จาก รายงานงบทดลอง รายเดือน
16 ต.ค. 2562 02:02 Orathai Samaikul แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2562.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
11 ก.ย. 2562 19:28 Orathai Samaikul แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2562.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
26 ส.ค. 2562 01:41 Orathai Samaikul อัปเดต รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2562.pdf
26 ส.ค. 2562 01:40 Orathai Samaikul แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2562.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
26 ส.ค. 2562 01:39 Orathai Samaikul นำออกไฟล์แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2562.pdf จาก รายงานงบทดลอง รายเดือน
26 ส.ค. 2562 01:38 Orathai Samaikul แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2562.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
26 ส.ค. 2562 01:37 Orathai Samaikul นำออกไฟล์แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ก.ค.62.pdf จาก รายงานงบทดลอง รายเดือน
26 ส.ค. 2562 01:37 Orathai Samaikul แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ก.ค.62.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
26 ส.ค. 2562 01:27 Orathai Samaikul นำออกไฟล์แนบ 032562-หมุน.pdf จาก รายงานงบทดลอง รายเดือน
26 ส.ค. 2562 01:26 Orathai Samaikul แนบ 032562-หมุน.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
25 ก.ค. 2562 20:54 Phanitchaya Yamang นำออกไฟล์แนบ โอนเงินลูกจ้างชั่วคราว 31 กค 62.pdf จาก ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
25 ก.ค. 2562 20:53 Phanitchaya Yamang แนบ โอนเงินลูกจ้างชั่วคราว 31 กค 62.pdf กับ ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
14 ก.ค. 2562 21:30 Phanitchaya Yamang แนบ ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กรกฎาคม 62).pdf กับ ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
14 ก.ค. 2562 21:22 Phanitchaya Yamang แนบ แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
8 ก.ค. 2562 21:10 Phanitchaya Yamang แนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิย 62).PDF กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
8 ก.ค. 2562 21:10 Phanitchaya Yamang นำออกไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิย 62).PDF จาก ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
8 ก.ค. 2562 21:08 Phanitchaya Yamang แนบ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (11 มิย 62).pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
8 ก.ค. 2562 21:08 Phanitchaya Yamang แนบ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (5 มิย 62).pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
8 ก.ค. 2562 21:08 Phanitchaya Yamang แนบ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (4 มิย 62).pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
8 ก.ค. 2562 21:07 Phanitchaya Yamang แนบ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงาานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) (17 พค 62).pdf กับ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
8 ก.ค. 2562 20:04 Phanitchaya Yamang แนบ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562.pdf กับ รายงานงบทดลอง รายเดือน
8 ก.ค. 2562 01:21 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน(อริศรา กังแฮ).pdf กับ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า