ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

โพสต์24 ก.พ. 2565 00:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านแม่ลาย ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


Comments