ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

โพสต์24 ก.พ. 2565 00:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Comments