การตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์9 ส.ค. 2564 23:54โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังคำแนะนำการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี จากผู้ตรวจบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย
Comments