การประชุมเรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์17 มิ.ย. 2563 20:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 21:11 ]
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้จัดการประชุม เรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สปพ.ชม.5
    


Comments