การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 20:49โดยPhanitchaya Yamang   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 21:01 ]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

                    
        


Comments