การประชุมชี้แจงเรื่องสิทธิประโ่ยชน์ในการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

โพสต์9 ก.ค. 2563 01:50โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 20:58 ]
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้จัดการประชุมชี้แจงสิทธประโยชน์ต่าง ๆ ในการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5Comments