การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้ทำการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5Comments