การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

โพสต์10 ส.ค. 2564 00:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  5 ได้ดำเนินการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

   

Comments