ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:07โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5
ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPECIFICATION : Spec.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชม.5,
9 ก.ค. 2563 02:07
Comments