ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:07โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPECIFICATION : Spec.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:03โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

ตัวอย่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

แจ้งข่าว

โพสต์27 พ.ค. 2563 22:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชม.5

เรื่อง-เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ขอตรวจสอบข้อเท็จจริง

โพสต์8 ก.ค. 2562 00:43โดยPhanitchaya Yamang


1-10 of 10