หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2565


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
http://www.chiangmaiarea5.go.th/2012/index.php?name=page&file=page&op=OBEC%20Mail%20/%20e-GP

https://1da9be22-a-757223ee-s-sites.googlegroups.com/a/chiangmaiarea5.go.th/finance/khxmul-prawati-swn-taw/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B22.jpg?attachauth=ANoY7codSUkVQd9DhmM1UEijtdOcX-xsiL5_5obUDruCtkKND0tbdQQP0z8v5fABEX1iO2OVJmp3j2QqMcJtUM22FavZZCN77tcSgg7IY2AQKgODRco_G9hHZNRC3jNGj6Qt7QmbVpABinzm9bh0_kywRDLGaadKO81jFzbJvv-XxwvgOyTFop_KnJREpJjywQp7EsOVi3ITl226sULvXaGp0mA2I4Bd_5nABTTKUpCjGRTwWB-JMTmXDifOgxiegaa6BB1G9AVXVag4T9Yk_4NoW-AujWzjvLDKif6_oY3IzYDB7e2vcc175ZgECOkJF0D3aHXp7cj7&attredirects=0

นางอริศรา  กังแฮ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์


http://www.chiangmaiarea5.go.th/salary/

http://www.moe.go.th/

https://www.obec.go.th/

http://www.uprightschool.net/

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home

http://www.cgd.go.th/

http://www.gprocurement.go.th/รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน แยกรายปีงบประมาณ